Provinciehuis, Utrecht

Manu Lageirse_Transdev

De OV-sector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Manu Lageirse
Performance Director Transdev

De tweede editie van het OV Debat draaide om het thema ‘De OV-concessie versus de Mobiliteitsconcessie‘. Een mobiliteitsconcessie past bij het Toekomstbeeld OV 2040 dat was vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokkenen in de OV-sector. In die visie gaan openbaar, publiek vervoer en private vormen van vervoer steeds meer in elkaar overlopen. De wens van de reiziger komt daarbij bovenaan te staan. Maar dit vereist scherpe keuzes van zowel aanbestedende overheden als vervoerders.

Tijdens het OV Debat kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod:

Gastheer

Sponsors