Chat with us, powered by LiveChat
Provinciehuis, Utrecht

Manu Lageirse_Transdev

De OV-sector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Manu Lageirse
Performance Director Transdev

De tweede editie van het OV Debat draait om het thema ‘De OV-concessie versus de Mobiliteitsconcessie‘. Een mobiliteitsconcessie past bij het Toekomstbeeld OV 2040 dat onlangs is vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokkenen in de OV-sector. In die visie gaan openbaar, publiek vervoer en private vormen van vervoer steeds meer in elkaar overlopen. De wens van de reiziger komt daarbij bovenaan te staan. Maar dit vereist scherpe keuzes van zowel aanbestedende overheden als vervoerders.

Brochure downloadenRegistreren

Opdrachtgevers moeten namelijk concessies uitschrijven, waarin ze de juiste kaders scheppen om de groeiende vraag in de steden op te vangen en tegelijkertijd het OV ook aantrekkelijker en comfortabeler maken voor reizigers in krimpgebieden. In concessies moeten dus lastige keuzes worden gemaakt over het flexibele vervoer, de rol van de vrije markt en de financiering.

Tegelijkertijd wordt steeds meer gevraagd van de vervoerder. Om te voldoen aan alle innovaties waarom in de nieuwe concessies wordt gevraagd, lijkt het nodig dat vervoerders zich ontwikkelen tot mobiliteitsdienstaanbieder. Dit vereist expertise, veel aandacht en soms forse investeringen, terwijl de marges al jaren krap zijn.

Tijdens het OV Debat komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

Gastheer

Sponsors