Provinciehuis, Utrecht

Manu Lageirse_Transdev

De OV-sector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Manu Lageirse
Performance Director Transdev

De tweede editie van het OV Debat draaide om het thema ‘De OV-concessie versus de Mobiliteitsconcessie‘. Een mobiliteitsconcessie past bij het Toekomstbeeld OV 2040 dat was vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokkenen in de OV-sector. In die visie gaan openbaar, publiek vervoer en private vormen van vervoer steeds meer in elkaar overlopen. De wens van de reiziger komt daarbij bovenaan te staan. Maar dit vereist scherpe keuzes van zowel aanbestedende overheden als vervoerders.

Tijdens het OV Debat kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Heeft het traditionele OV nog wel een rol buiten de steden in 2040?
  • Moet flexibel vervoer wel of juist niet in een bestek worden opgenomen?
  • Gaan innovatie en een langlopende concessie wel samen?
  • Waar leg je de scheidslijn tussen de vrije en gereguleerde markt?
  • Hoe kun je in de vormgeving van je concessie rekening houden met de opkomst van mogelijk concurrerende alternatieven voor je vervoerder?
  • Helpen innovaties in mobiliteit om het algemeen klantoordeel voor het OV naar een 8 gemiddeld te krijgen?

Gastheer

Sponsors