De OV-sector staat voor een forse uitdaging om de visie voor het OV in 2040 werkelijkheid te maken. Aanbestedende overheden en vervoerders zijn daarom op zoek naar een concrete invulling van dit Toekomstbeeld. Maar waar moeten we beginnen? Om in 2040 het Toekomstbeeld te bereiken, moet nu actie worden ondernomen. Debatteren, kennnis delen en ervaringen uitwisselen is dus essentieel.

Registreren

Registreren